fbpx

Polityka prywatności - Newsletter

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych pozyskanych od Użytkowników za pośrednictwem Newslettera, dostępnego na stronie www.brandsoul.pl

2.Administratorem danych osobowych jest Studio Marki Brandsoul Sp.z o.o., ul. Warszawska 39/41 pok.18, 61-028 Poznań.

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników za ich dobrowolną zgodą (zapis do newsletteru), w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newsletteru przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.), prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

4.Użytkownik zapisując się na Newsletter obowiązany jest podać następujące dane osobowe: swoje imię i adres e-mail.

5.Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z newsletteru.

6.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 4 powyżej wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Newslettera.

7.Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej info@brandsoul.pl z prośbą o zmianę jego danych osobowych.

8.Użytkownik ma prawo zrezygnować z subskrypcji newsletteru (odwołać zgodę na przetwarzanie danych) poprzez wysłanie e-maila na adres info@brandsoul.pl z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zostaw kontakt - oddzwonimy!

Wypełnij formularz

Zostaw kontakt - oddzwonimy!

Formularz został wysłany

NEWSROOM

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Error: Specified module position doesn't exist or is blank!
Error: Specified module position doesn't exist or is blank!
Error: Specified module position doesn't exist or is blank!

Formularz kontaktowy

captcha
Przeładuj

 

 

 

 

STUDIO MARKI BRANDSOUL

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!
kom. +48 668 130 202

INFO@BRANDSOUL.PL

Dane firmy:
Studio Marki Brandsoul Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 10G/2, 62-020 Swarzędz